O Kancelarii

Od powstania idei firmy w grudniu 1999 roku pragnę, aby marka Master Coach była rozpoznawalnym znakiem jakości i skuteczności coachingu, i aby nasze doświadczenia przyczyniły się do budowania świadomości coachingu w Polsce i jego rozwoju w celu podniesienia poziomu satysfakcji i radości życia, co przełoży się na sukcesy w nas samych i organizacji w których działamy.

Historia firmy Master Coach początkowo związana była z wdrażaniem zmian organizacyjnych w sektorze wydawniczym, telekomunikacji, mediów oraz FMCG w obszarze marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz logistyki i IT. Zakres świadczonych prac ewaluował od usług analitycznych poprzez zarządzanie projektami, aby wyspecjalizować się w zarządzaniu zmianą i ryzykiem w projektach, a następnie wykorzystywać zebrane doświadczenia wdrażania zmian w coachingu.

Trzy filary, na których opiera się strategia działania firmy, to kompetentny i zaufany zespół, który dobierany jest do projektów, aby zapewnić najlepszą jakość świadczonych usług; transparentne zasady współpracy, u podstaw których leży wzajemny szacunek wszystkich współpracujących stron; wnoszenie wkładu i współuczestniczenie rozumiane, jako chęć przyczyniania się działaniem do wspólnego sukcesu, większej satysfakcji i rozwoju.

Kancelaria Coachów postała, jako wynik realizacji wspólnych projektów przez zespół osób o podobnym podejściu i jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy wdrażają coaching i oczekują dostarczenia kompleksowych usług w zakresie, jakości i wymiarze dopasowanym do sytuacji i obszaru zastosowania coachingu, a także wsparcia w planowaniu i zarządzaniu ich wdrażaniem.

Co nas wyróżnia:

  • Odnosimy sukcesy w efektywnym wdrażaniu programów rozwojowych, coachingowych oraz z zakresu przywództwa w środowisku korporacyjnym,
  • Posiadamy liczące się na świecie certyfikaty i licencje coachingowe, trenerskie oraz kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe na stanowiskach zarządczych w międzynarodowych korporacjach.
  • Każdy z nas jest zarówno doświadczonym facylitatorem, coachem jak i trenerem, co zapewnia spójne i całościowe podejście do projektu.
  • Współpracujemy z uznanymi coachami i trenerami w Polsce i na świecie.
  • Mamy dostęp do najnowszej wiedzy w dziedzinie przywództwa, zarządzania, psychologii, coachingu.

Co robimy:

Wspieramy rozwój ludzi, zespołów i organizacji. Prowadzimy na najwyższym poziomie:

  • proces odkrywania własnego potencjału i aspiracji (coaching indywidualny) - szczególnie dla szefów, członków zarządów, menedżerów różnych szczebli i na różnych etapach ich kariery;
  • warsztaty osiągania długotrwałej efektywności i spójności zespołowej (coaching zespołów) - w różnych fazach życia i organizacji zespołu, jako sposób na zwiększenie wydajności zespołu, jak i na zachowanie jego spójności i zwartości; korzystamy tu głównie z metodologii stworzonej i wykorzystywanej przez Team Coaching International,
  • działania tworzenia i budowania owocnych i wydajnych relacji (coaching relacji) - w naszym modelu 1, 2, 3+; zarówno dla osób indywidualnych, dla par osób blisko ze sobą pracujących, jak i dla grup i zespołów; posługujemy się tu przeważnie podejściem proponowanym przez Center for Right Relationships, którego partnerem w Polsce jesteśmy.
  • warsztaty umiejętności facylitowania zespołów w sposób coachingowy - nauka oraz doświadczenie na sobie skutecznych sposobów i technik pracy z ludźmi zarówno dla osób zajmujących się szkoleniami jak i dla managerów zarządzających zespołami. Są to nasze autorskie warsztaty, które powstały w oparciu o wiedzę zdobywaną na międzynarodowych szkoleniach oraz praktykę przeprowadzonych kilkudziesięciu procesów z grupami i zespołami w środowisku korporacyjnym.
  • szkolenia / warsztaty z zakresu przywództwa oraz kultury coachingowej

Menu

>10000

godzin coachingu

15 lat

doświadczeń

>100

zadowolonych organizacji