Joanna Zawada Kubik

Coach Certyfikowany przez CTI I ICF: Professional Certified Coach (CPCC, PCC); Autoryzowany Facylitator Narzędzia Diagnostycznego „Team Diagnostic Assessment”; Trener Komunikacji Transformującej Coach Relacji i Zespołów (ORSC); Absolwentka Co-active Leadership Program.

Z wykształcenia jest inżynierem. Ukończyła także podyplomowe studia Administracji i Zarządzania. Od wielu lat pasjonuje się rozwojem, szkoleniami i coachingiem. Prowadzi własną firmę, której celem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, budowania relacji, coaching indywidualny i zespołowy.

Joanna ma za sobą 10 lat pracy w korporacji na różnych stanowiskach w działach Operacyjnym i Sprzedaży Detalicznej. Zajmowała się wdrażaniem i nadzorowaniem standardów bezpieczeństwa, komunikacją wewnętrzną strategicznych dla Firmy projektów, obsługą klientów i windykacją należności. Różnorodne doświadczenia zawodowe i praca na stanowiskach managerskich, dały jej szerokie spojrzenie na pracę w korporacji i zrozumienie działających w niej mechanizmów. Joanna angażowała się w projekty dotyczące kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji, postaw, wartości korporacyjnych, systemów motywacji i nawyków pracy. Jako Kierownik działu Obsługi Klienta wspierała i przygotowywała pracowników do procesu centralizacji działu Obsługi Klienta.

Pasjonuje się zmianą i ludźmi w procesie zmiany. Pracując na stanowiskach managerskich była jednocześnie coachem i trenerem dla swoich pracowników. Od początku 2006 roku, nieustannie zgłębia wiedzę na temat coachingu i szkoleń, a uzyskaną wiedzę wdraża życie. Obecnie prowadzi coaching indywidualny, coaching zespołów, szkolenia z coachingu i komunikacji. Realizowała duże projekty coachingowe i rozwojowe: np. szkolenia i coaching dla ponad 100 pracowników w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, szkolenia z coachingu dla ponad 80 osób z Shell Shared Services, szkolenia z komunikacji, coachingu, team coachingu i przywództwa oraz coaching indywidualny dla ponad 180 małych przedsiębiorców z Krakowa i Kielc. Joanna aktywnie działa w środowisku coachów zrzeszonych w ramach International Coaching Federation (ICF), największej coachingowej organizacji na świecie. Jest liderem krakowskiego oddziału ICF, jest również asesorem akredytującym coachów na poziom ACC (Associated Acredited Coach). Joanna jako trener komunikacji transformującej szkoli z umiejętności komunikacyjnych managerów w korporacjach, ale również współpracuje ze szkołami i przedszkolami gdzie w ramach wolontariatu pracuje z nauczycielami i dyrekcją szkół.

Specjalizacją Joanny w ramach coachingu indywidualnego i zespołowego jest komunikacja, współpraca i przywództwo. Pracuje również z osobami, które chcą poprawić swoje relacje – zawodowe (partnerzy biznesowi), bądź prywatne (pary). Joanna współpracowała m.in. z firmami: BP Polska, ING Nationale Nederlanden, Hydro Aluminium Chrzanów, PARP, Grupa Pracuj, Abra, Jansen Cilag, Vattenfall, Shell, DHL, Veolia, Tesco, PKP, Tetra Pak, Mattel, Coca-Cola i in. Prowadziła zajęcia z coachingu biznesowego na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości Krakowie, jest współzałożycielem Polskiej Szkoły Coachingu w Katowicach.

Ukończyła roczną Akademię Coachingu przy Gdańskim Wydawnictwie Pedagogicznym oraz kurs Co-active Coaching organizowany przez The Coaches Training Institute (CTI). Jest coachem certiyfikowanym przez CTI (CPCC) oraz przez ICF, na poziomie PCC (Professional Certified Coach), ma ponad 1300 godzin coachingu indywidualnego i zespołowego. Jest również Autoryzowanym Facylitatorem metody Team Diagnostic Assessment, wydanym przez Team Coaching International (TCI), uprawniającym do prowadzenia coachingu zespołów w oparciu o wybrane narzędzie diagnostyczne (Diagnostic Assessment). Joanna ukończyła kurs coachingu relacji: Organisational Relationship System Coaching (ORSC).

Posiada licencję Trenera Komunikacji Transformującej, nadaną przez twórcę tego szkolenia, Richarda Bolstada. Joanna jest absolwentką rocznego kursu Przywództwa (Co-active Leadership Program, The Coaches Training Institute, San Francisco).

Jest członkiem ICF – International Coach Federation, Liderem oddziału krakowskiego. Prowadzi praktykę w języku polskim i angielskim.

Menu

>10000

godzin coachingu

15 lat

doświadczeń

>100

zadowolonych organizacji