Diagnostyka

Przed rozpoczęciem procesu coachingowego możliwe jest przeprowadzenie diagnostyki w oparciu o narzędzia najlepiej dopasowane do obszarów określonych jako tematy spotkań.

 

TalentQ Assessment System (kwestionariusz Dimentions)

Talent Q Assessment System to zintegrowane rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie szeregu narzędzi psychometrycznych służących do oceny osobowości, umiejętności oraz kompetencji w oparciu o jeden system online. W ramach systemu TalentQ kwestionariusz osobowości Dimensions służy m.in. do pomiaru tych cech osobowości, które warunkują sukces zawodowy. Dimensions daje możliwość wygenerowania wielu raportów interpretacyjnych, niezbędnych do wsparcie wielu procesów HR w organizacji. Dzięki nowoczesnej konstrukcji narzędzia istnieje możliwość dostosowania kwestionariusza Dimensions do modelu kompetencyjnego Klienta. Pozwala on m.in. na:

  • diagnozę naturalnych talentów kandydatów oraz właściwe ukierunkowanie działań rozwojowych.
  • zobrazowanie mocnych i słabych stron zarówno całej grupy, jak i poszczególnych jej członków. Wiedza na ten temat jest niezbędna do tworzenia bardziej efektywnych zespołów lub wspierania pracy już istniejących.
  • diagnozę potencjału przywódczego a także tych zachowań, które na pewnym etapie mogą zablokować rozwój kariery zawodowej.

 

Diagnoza zespołu TCI™

W typowym podejściu diagnoza zespołu oraz praca coachingowa prowadzone są w dwóch wymiarach. Pierwszym z nich jest „produktywność” rozumiana jako zdolność do wykonywania zadań wymaganych od zespołu i dostarczania oczekiwanych efektów. Drugim – „nastawienie”, rozumiane jako procesy, relacje, interakcje oraz komunikacja niezbędna do skutecznego działania zespołowego. Model TCI™ definiuje 7 czynników wpływających na „produktywność” – są to cele i strategie, współpraca, odpowiedzialność, zasoby, podejmowanie decyzji, proaktywność i przywództwo – oraz 7 czynników wpływających na „nastawienie” – zaufanie, szacunek, koleżeństwo, optymizm, różnorodność, komunikacja i konstruktywna interakcja. Organizacje zazwyczaj skupiają się na poprawie produktywności, gdyż, w oczywisty sposób, to ona ma bezpośredni wpływ na ich wyniki finansowe. Badania pokazują jednak, że nie da się w dłuższej perspektywie utrzymywać wysokiej produktywności bez utrzymywania wysokiego nastawienia i udowadniają, że organizacje, które kładą nacisk na wzrost kompetencji zespołowych wpływających na „nastawienie”, poprawiają także produktywność zespołu.

Menu

>10000

godzin coachingu

15 lat

doświadczeń

>100

zadowolonych organizacji