Doradztwo i zarządzanie projektem

Celem realizacji programów coachingowych jest często transformacja kultury organizacyjnej. W naszym podejściu uwzględniamy fakt, że kultura to wypracowany przez lata dorobek, a jednocześnie pewien zbiór zachowań i postaw, które wraz z upływem czasu w pewnych sytuacjach mogą przestać lub nie w pełni służyć realizacji zakładanej strategii.

Aby przeprowadzić skuteczną zmianę niezbędne jest określenie, które elementy tzw. kultury organizacyjnej przynoszą korzyści i należy je wzmacniać, a które należy zmienić, zaniechać lub zastąpić nowymi. Dlatego chcemy opierając się na tym, co jest i działa modyfikować i poprawiać elementy organizacji, które nie służą jej w wystarczający sposób.

Rekomendujemy metodę ewolucji i wykorzystania posiadanego już potencjału, co będzie możliwe, jeśli oprzemy się na budowaniu takich wartości jak szacunek i zaufanie, zaangażowanie, eksperymentowanie i odwaga do wprowadzania zmian. Kluczowy jest tu udział i zaangażowanie Zarządu i Top Managementu firmy, który tworząc nową jakość w organizacji powinien stać się również rzeczywistym ambasadorem tej zmiany.

Posługując się metaforą nie proponujemy rewolucji i zamiany orkiestry w zespół rockowy, a skupienie się na odświeżeniu i poprawie tych elementów, które nie dają satysfakcji. Chcielibyśmy, żeby efekt wdrożenia widoczny miał być w dwóch wymiarach: 1 – Sposób pracy: Zgrana orkiestra 2 – Efekty pracy: utwór dający satysfakcję zarówno słuchającym jak i wykonawcom Ad.1 Każdy poziom organizacji ma swoją wagę i na każdym poziomie model przywództwa ma swoje przełożenie. Każda osoba w orkiestrze ma swoją rolę, każda z nich wpływa na innych. Jest jakiś powód, dla którego grają razem, a nie każdy osobno. Są też tacy, którzy śpiewają. Są tacy, którzy dyrygują. Są tacy, którzy wydrukowali nuty... Ustalony jest cel, rodzaj muzyki, docenia się różnorodność i to, że każdy robi coś dla innych i z innymi oraz dla siebie, Ad.2 Piękna, ujmująca muzyka, która działa i ma wpływ na słuchaczy, na otoczenie zewnętrzne. Ludzie, którzy jej słuchają nie pozostają obojętni. Widząc to muzycy odczuwają satysfakcję, dumę, że robią to razem. Jest to sukces orkiesty – wspólny, ale i sukces indywidualny dla każdego, kto tę orkiestrę tworzy. Zyskuję, jako muzyk i zyskuję, jako człowiek.

Aby zapewnić skuteczną realizację programów coachingowych, przy wdrażaniu rozwiązań opartych o coaching wspieramy organizację w planowaniu oraz zarządzaniu projektami. Dbamy o komunikacje i na bieżąco monitorujemy przebieg programu, aby reagować na pojawiające się sytuacje. Jesteśmy gotowi uczestniczyć w spotkaniach statusowych, wspierać w przygotowywaniu komunikacji do organizacji, w planowaniu działań, itp. 

.

Menu