Leadership Coaching

Dlaczego coaching?

W czym może pomóc coach? Czego oczekiwać na sesjach coachingowych? Co sprawia, że coaching jest skuteczny, gdy inne formy są nieskuteczne?

Coaching staje się coraz szerzej stosowany w tak wielu obszarach życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Nasuwa się wątpliwości, czy jest to tylko wynik mody i marketingu, czy też rzeczywistych efektów.

Spotkanie ze znajomymi, plotki z przyjaciół, rozmowa z szefem, porada bliskiej osoby, złota myśl starożytnych filozofów albo scena z filmu może sprawić, że dzięki nowemu spojrzeniu na sytuację, innej perspektywie, inspiracji i informacji zwrotnej znajdziemy rozwiązanie w najtrudniejszych sytuacjach.

Rzeczywistym sprawcą sukcesów są umiejętności, motywacja i wiara we własne możliwości, czyli my sami. Jednak w pewnych momentach życia, kariery, realizacji swoich celów, potrzebujemy wsparcia. Zwykle główną przyczyną, iż wahamy się, odczuwamy bezsilność lub nie możemy znaleźć nowych wyzwań, jest fakt, że uwagę skupimy na ograniczeniach. Niejednokrotnie są one w nas i sami je sobie tworzymy.

Coach wykorzystując różne formy kontaktu, sposoby rozmowy, narzędzia lub techniki przyjmuje rolę, która w danej sytuacji sprawdzi się najlepiej. Zapewni, że potrzebna w odpowiedniej chwili porada bliskiej osoby nie stanie się plotami z przyjaciółmi i obejrzany filmy doda energii, a nie odbierze nadzieję na rozwiązanie.

Uniwersalizm zastosowania coachingu tkwi w osobie coachowanej - kliencie, ponieważ to on jest autorem rozwiązań i sprawcą swojego sukcesu. Coach sprawia jedynie, że patrzymy na siebie w świetle, w którym prezentujemy się najlepiej i oświetlamy swoją drogę w taki sposób, że jest dla nas realnym wyzwaniem. Innymi słowy w skutek coachingu uczymy się siebie i poznajemy na nowo.

 

Pierwsza sesja

Przed pierwszą sesją, pojawia się pytanie, jak przygotować się na spotkanie z coachem. Na szczęście pierwsza sesja jest jedną z nielicznych, na które nie trzeba odrabiać pracy domowej. Poniżej kilka informacji na temat wyboru i pierwszego spotkania z coachem.

Celem pierwszej sesji jest poznanie coacha i klienta oraz podjęcie decyzji, czy chcą wspólnie pracować. Czasami warto poznać dwóch lub trzech coachów, aby porównać proponowane podejścia i wybrać tego, w którego towarzystwie będziemy czuć się najlepiej. To subiektywne kryterium jest najlepszą wskazówką, jaką warto wykorzystać, ponieważ efektywność coachingu opierać się będzie na relacji, która powstanie podczas kolejnych sesji.

Czasami rozważamy wybór coacha, który zna obszar naszej pracy, posiada doświadczenie w danej branży lub zajmował w przeszłości podobne stanowisko. Takie podejście jest zrozumiałe, jednak z punktu widzenia procesu coachingu nie jest konieczne. Coaching jest formą pracy, która zakłada brak transferu wiedzy od coacha do klienta. W przypadku, gdy podczas coachingu pozyskanie wiedzy okaże się potrzebne, ewentualne doświadczenie coacha będzie tylko jedną z dostępnych opcji.

Podczas pierwszej sesji ustalane są warunki współpracy, w szczególności zasady obowiązujące podczas coachingu. Należy także spodziewać się pytań o obszar, którego dotyczyć będzie coaching i powodów, które skłoniły do tego, aby się nim zająć.

Jeżeli decyzja o wyborze coacha i podjęciu współpracy zapadnie podczas spotkania, zdarza się, że jeszcze podczas pierwszego spotkania przejdziemy do określenia celu coachingu i spodziewanych korzyści.

W przypadku, gdy sponsorem coachingu jest organizacja, po pierwszym spotkaniu coacha z klientem ma miejsce spotkanie trójstronne, coacha, klienta, przełożonego lub przedstawiciela działu personalnego, którego celem jest potwierdzenie obszarów pracy i zawarcie kontraktu.

 

Czego spodziewać się na sesjach?

Na pytanie tak postawione pytanie najłatwiej odpowiedzieć, że spodziewać się należy się wszystkiego, a to co wydarzy się na sesji i tak będzie w większości przypadków zaskoczeniem. Co więcej sama sesja często nie ma taki dużego znaczenia, jak to, co zadzieje się w jej wyniku.

Sesja coachingowa jest to rozmowa, zwykle dwóch osób. Podczas tej rozmowy coach zadaje pytania, opowiada historie, prosi o realizację zadań, itp. Rozmowa w zależności od sytuacji przyjmuje charakter lekki i żartobliwy lub poważny. Tematem rozmowy jest obszar coachingu lub wręcz przeciwnie zagadnienia pozornie nie związane z celem coachingu. W rozmowie coach wykorzystuje elementy pozwalające lepiej zilustrować poruszane zagadnienia. Mogą to być fragmenty filmów, rysunki, muzyka, szachy, karty, przedmioty z bezpośredniego otoczenia, właściwie wszystko, co w danym momencie może okazać się przydatne.

Niezależnie od modelu pracy oraz od planu sesji przygotowanego przez coacha, ostateczny kształt spotkania zależy od Klienta. To Klient przychodząc i uczestnicząc w sesji wpływa na jej kształt z jednej strony bezpośrednio decydując o poruszanych tematach, z drugiej strony pośrednio, kiedy to coach kierując się obserwacją i intuicją dostosowuje agendę do aktualnych potrzeb Klienta.

 

Forma raportowania i oceny skuteczności procesu

Na początku procesu coachingu określane są obszary pracy, których dotyczył będzie Program coachingu. Podczas spotkania trójstronnego określone zostają sposoby sprawdzania postępów prac. Jednak biorąc pod uwagę, iż zmiany zachodzące w procesie coachingu mają charakter długoterminowy i zachodzą w wielu przypadkach przez długi czas po zakończeniu spotkań coachingowych, ocena skuteczności nie powinna następować wcześniej niż około 6-m-cy po zakończeniu procesu.

Zdarzają się sytuacje, gdy na prośbę Zleceniodawcy lub wskazanej przez niego osoby coach przedstawia raport z postępów realizacji planu coachingu, jednak raporty przedstawiane są wyłącznie za wiedzą i zgodą klienta.

Menu

>10000

godzin coachingu

15 lat

doświadczeń

>100

zadowolonych organizacji