Joanna Berendt

Inspirację czerpię z metody Nonviolent Communication (NVC) i podejścia coachingowego, które są dla mnie swoistym drogowskazem w codziennym życiu.

Od ponad siedmiu lat pracuję jako coach i trener. Wspieram osoby poszukujące równowagi i balansu pomiędzy ważnymi obszarami swojego życia w odnalezieniu własnej drogi ku efektywności, osiągania własnych celów oraz satysfakcji z realizowanych działań.

W pracy z klientami skutecznie łączę wiele podejść by oferować klientom optymalne dla nich wsparcie, uważność i wypracowywać z nimi rezultaty, które będą dla nich ważne oraz adekwatne do obecnej ich sytuacji życiowej czy zawodowej.

W życiu ważny jest dla mnie drugi człowiek, jego potrzeby, uczucia, zachowania. Interesuje mnie również jego szeroko pojęty rozwój, przekraczanie granic i ograniczeń oraz odkrywanie, wpieranie potencjału każdego z nas z osobna. Cenię sobie współpracę z ludźmi i wzajemne wspieranie się w drodze ku rozwojowi, szacunek, zrozumienie i empatię.

Ukończyłam miedzy innymi kurs „The Art and Science of Coaching”, Szkołę Trenerów Rozwoju Kompetencji Trenerskich oraz Studium Nonviolent Comunication. Posiadam dyplom Erickson Professional Coach, a także certyfikat Zen coacha oraz trenera NLP. Posiadam akredytacji ICF na poziomie ACC.

Coachingu uczyłam się m.in. u takich coachów jak: Marilyn W.Atkinson, Richard Hayams, Tony Husted, oraz Robert Dilts, Richard Bolstad, Stephen Gilligan.

Studiowałam na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad 10 lat pracowałam w dużych korporacjach z branży finansowej gdzie uczestniczyłam w tworzeniu od podstaw banku, zarządzałam mniejszymi i większymi zespołami. Posiadam doświadczenie w realizowaniu projektów z zakresu poprawy jakości oferowanych usług, optymalizacją procesów, zamianą struktury organizacyjnej, komunikacji czy procesów firmy. W swojej karierze zawodowej pełniłam m.in. Menadżera Biura, Kierownika zespołu a potem biura, Dyrektora departamentu działu produkcyjnego i operacyjnego. Ponad to ostatnie 5 lata to okres rozwoju własnej praktyki coachingowej, w ramach której zrealizowałam ponad 350 godzin płatnego coachingu.

Posiadane doświadczenie:

  • Zrealizowane ponad 350 godzin płatnego coachingu z klientami indywidualnymi oraz w różnych instytucjach, również w projektach finansowanych przez UE
  • Od 2009 współpracuję jako coach i mentor dla młodych przedsiębiorców w ramach programu Youth Business Poland
  • Liczne warsztaty rozwojowe i coachingowe: m.in.: warsztat „Lider czyli kto” w ramach konferencji coachingowej (2011) organizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, warsztaty Zen coachingowe dla kobiet w ramach Festiwalu Progressteron organizowanego przez Dojrzewalnię Róż (2011 oraz 2012), szkolenia z coaching rodzicielskiego

Menu