Usługi

Nasze usługiWypracujemy najlepsze rozwiązanie

Coaching indywidualny

Coaching indywidualny

Coaching to relacja umożliwiająca osobie coachowanej odkrywanie, rozwijanie oraz efektywne wykorzystywanie swojego potencjału skierowane na odnoszenie sukcesów prywatnych lub zawodowych. Jeśli chcesz wyruszyć w podróż, pamiętaj, że szczęście jest wyprawą, a nie jej celem.

Coaching zespołowy

Coaching zespołowy

Coaching zespołowy to proces, który pomaga zespołom skupić się wokół wspólnego celu, wyłonić wizję, zdefiniować wartości, role i zasady, a także zobowiązać się do odpowiedzialności zespołowej, dokonywać wyborów i efektywnie współpracować. Wspiera w rozpoznaniu istoty zespołu i zdefiniowaniu, kim jesteśmy jako zespół.

Coaching relacji (mediacje)

Coaching relacji (mediacje)

Coaching relacji to proces, który wspiera w budowaniu zaufania, wypracowywaniu szacunku, rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów i tworzeniu bardziej pozytywnego i produktywnego środowiska.

Diagnostyka i doradztwo

Diagnostyka i doradztwo

Aby przeprowadzić skuteczną zmianę w zespole, czy organizacji niezbędne jest dokonanie audytu tzw. kultury organizacyjnej. Diagnozujemy i doradzamy, które elementy kultury korporacyjnej przynoszą korzyści i należy je wzmacniać, a które stanowią problem warty rozwiązania.

Shadow <br>coaching

Shadow
coaching

Podczas shadowingu coach towarzyszy coachee w normalnym dniu pracy (np. biorąc udział w spotkaniach) jako obserwator, a następnie udziela informacji zwrotnej, która może być podstawą do wytyczenia kolejnych celów w procesie coachingu.

Wywiad ustrukturyzowany

Wywiad ustrukturyzowany

Na podstawie przygotowanego wcześniej arkusza wywiadów, przeprowadzamy rozmowy mające na celu diagnozę aktualnej sytuacji i nastrojów w organizacji, dotarcie do faktów i poznanie subiektywnych opinii potencjalnych uczestników projektu oraz określenie ich rzeczywistej motywacji do zmiany.

Raport z diagnostyki TCI

Raport z diagnostyki TCI

Team Diagnostic™ to unikalne podejście do pracy z zespołami, które traktuje zespół jako dynamiczny "system" z własną tożsamością, pisanymi i niepisanymi zasadami, wizją i atmosferą, a nie jedynie sumę jego jednostek. Dzięki diagnozie zespołowej potrzeby zespołu są badane niezależnie od potrzeb poszczególnych członków.

Raport z diagnostyki LCP

Raport z diagnostyki LCP

LCP pomaga liderom uzyskać odpowiedź na pytanie: "W jaki sposób moje zachowania i sposób myślenia rozwijają lub ograniczają mój wpływ na ludzi i organizację?".

Kreatywne podejście

Tworzymy programy, które najlepiej wpasowują się w kulturę organizacji

Służymy wsparciem w projektach, w których celem jest:
  • Wdrożenie modeli kompetencji
  • Transformacja kultury organizacyjnej
  • Restrukturyzacja lub zmiana struktury organizacyjnej
  • Realizacja projektów strategicznych
  • Wdrażanie programów rozwojowych

Jak pracujemyNasze podejście

Kim jesteśmy

Zespołem ludzi, którym zależy...

"Człowiek wówczas jest spokojny i wesoły, gdy w swoją pracę wkłada serce i stara się ze wszystkich sił."
~Ralph Waldo Emerson

Kliencitowarzyszyliśmy w podróży