Coaching zespołowy

Coaching zespołowy to proces, który pomaga zespołom skupić się wokół wspólnego celu, wyłonić wizję, zdefiniować wartości, role i zasady, a także zobowiązać się do odpowiedzialności zespołowej, dokonywać wyborów i efektywnie współpracować. Wspiera w rozpoznaniu istoty zespołu i zdefiniowaniu, kim jesteśmy jako zespół.

Przebieg procesu coachingu:

Jak pracujemyNasze podejście

Kliencitowarzyszyliśmy w podróży