Warunki korzystania

Kancelaria Coachów i Master Coach są znakami towarowymi należącymi do Master Coach Bartosz Berendt

Strony internetowe są własnością firmy Master Coach Bartosz Berendt i są przez nią prowadzone. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami zanim rozpoczniecie Państwo korzystanie ze stron internetowych firmy Master Coach 

Materiały i treści 

Odwiedzanie naszych stron i korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność. Master Coach nie gwarantuje, że oprogramowanie użyte na tych stronach oraz informacje, aplikacje on-line lub jakikolwiek inny serwis świadczony przy pomocy tych stron będzie wolny od błędów i wirusów, a korzystanie z nich odbędzie się bez zakłóceń.

Master Coach bardzo starannie przygotowuje swoje strony internetowe i dba o to, aby  ich zawartość była prawidłowa i  nowelizowana na bieżąco. Zawartość naszych stron jest jednak narażona na częste zmiany bez uprzedzenia. Nie jesteśmy odpowiedzialni za dokładność, pełność lub aktualność informacji znajdujących się w tym serwisie. Materiał na niej zawarty służy tylko do celów ogólnych i nie można go wykorzystywać do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z bardziej dokładnymi, pełnymi lub aktualnymi źródłami informacji. Odwiedzający nasze strony akceptują zwolnienie firmy Master Coach z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron lub sposób ich wykorzystania oraz oprogramowanie.

Zawartość tej strony jest własnością Master Coach. Master Coach udziela  zgody na zapoznanie się ze stronami,  oraz na  drukowanie lub kopiowanie materiałów udostępnionych do Państwa osobistego i niekomercyjnego użytku. Bez pisemnej zgody firmy Master Coach nie mogą Państwo powielać, reprodukować, transferować, przekazywać  lub dystrybuować  treści zawartych na tych stronach, w tym tekstów, zdjęć, dźwięków i filmów do celów publicznych lub komercyjnych.

Używając materiału zawartego na stronie do celów osobistych, niekomercyjnych jesteście Państwo zobowiązani do podawania Master Coach jako właściciela tej informacji, odnośnika do strony (http://www.MasterCoach.org.pl) oraz informacji o prawach autorskich: ©2015  Grupa Master Coach.

Teksty, układ graficzny, rysunki, bazy danych i inne elementy naszych stron oraz same strony  podlegają ochronie prawa autorskiego. Pewne nazwy, znaki lub logo, umieszczane na stronach są zastrzeżonymi znakami handlowymi.

Żadnej treści zawartej na naszych stronach nie można tłumaczyć jako licencji lub innego prawa do korzystania ze znaku towarowego umieszczonego na stronach, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia  firmy Master Coach lub strony trzeciej, która jest właścicielem znaków handlowych umieszczanych na naszych stronach.

Informacje dostarczane przez użytkownika

Stronę można odwiedzać i wykorzystywać bez wprowadzania osobistych danych użytkownika. W niektórych miejscach na stronie, oferujących pobieranie informacji lub usług, może być wymagane wprowadzenie osobistych danych użytkownika, w celu uzyskania dostępu do usług lub specjalnych obszarów, lub rejestracja użytkownika z podaniem kodu dostępu. 
Master Coach wykorzystuje dane osobowe Państwa w celu oferowania Państwu usług oraz lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań. Wykorzystanie danych osobistych dla każdych innych celów może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem.
Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że firma Master Coach będzie do tego zobowiązana przez prawo.
Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na wykorzystanie i przechowywanie danych osobistych, a Master Coach natychmiast usunie te informacje po otrzymaniu odwołania.

Dostarczając firmie Master Coach za pośrednictwem tej strony jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielają nam Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej i bezpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, publiczne prezentowanie, przesyłanie i dystrybuowanie - z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

Odnośniki do innych stron internetowych

Master Coach może dowolnie podawać linki do innych witryn, jednakże nie ma żadnej kontroli nad innymi stronami internetowymi, do których prowadzą podane linki. Master Coach nie ponosi odpowiedzialności za podawane tam treści lub sposób użytkowania tych stron a także nie zatwierdza firm lub produktów, do których  podaje linki. Master Coach zastrzega sobie prawo do podania takich informacji na swoich stronach internetowych oraz jednostronne prawo umożliwiające o każdym czasie usunięcie jakiegokolwiek podanego linku lub programu, do którego podano link. Jeśli zechcą Państwo odwiedzić jakąkolwiek witrynę strony trzeciej, do której link znajduje się na naszej strony, opuszczacie Państwo stronę Master Coach i to odbywa się to na Państwa własną odpowiedzialność.

Odnośniki do strony Master Coach

Jeżeli linki do strony Master Coach znajdują się na innych stronach, to Master Coach nie ponosi odpowiedzialności za podawane tam treści lub sposób użytkowania tych stron.

Inne zastrzeżenia prawne 

Korzystając z serwisu lub pobierając z niego materiały, oświadczacie Państwo, że akceptujecie niniejsze warunki korzystania z serwisu i zobowiązujecie się do ich przestrzegania.  Jeśli nie zgadzacie się Państwo z poniższymi postanowieniami, prosimy o nie korzystanie z serwisu i nie pobieranie z niego żadnych materiałów.

Menu

>10000

godzin coachingu

15 lat

doświadczeń

>100

zadowolonych organizacji