Coaching indywidualny

Coaching jest procesem poznawania, rozumienia i uczenia się swojego funkcjonowania. Umożliwia osobie coachowanej odkrywanie, rozwijanie oraz efektywne wykorzystywanie swojego potencjału i skierowanie go w kierunku odnoszenia sukcesów prywatnych lub zawodowych. W procesie coachingu wykorzystywane są różne style, narzędzia i techniki dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby coachowanej, które wspierają w dokonywaniu zmian. Zmiany są wynikiem pracy osoby coachowanej i dokonują się w sposób przez nią wybrany.

Przebieg procesu coachingu:

Jak pracujemyNasze podejście

Nasz zespółUZNANI COACHOWIE I TRENERZY

Coach akredytowany (MCC) przez International Coach Federation (ICF), coach i superwizor...
Executive Coach for Individuals, Relationships and Teams
Jest akredytowanym coachem PCC ICF przez International Coach Federation. Posiada ponad 1000 godzin...
Executive Coach for Individuals and Teams
Akredytowana coach ICF PCC, certyfikowana trenerka NVC, facylitatorka, mediatorka oraz autorka...

Kliencitowarzyszyliśmy w podróży